Nijkerk een plek voor al onze kinderen

, , ,

Vertegenwoordigers van ouders, het onderwijs, de kinderopvang, zorgverleners hebben samen met de gemeente Nijkerk 4 gespreksavonden georganiseerd in verschillende delen van de gemeente Nijkerk. De avonden werden begeleid door Actief Ouderschap in aansluiting op de visie op de Levensweg. De gesprekken met ouders en professionals hebben duidelijk gemaakt wat er al goed gaat als het gaat om (passend) onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding voor kinderen. En ook wat er nog beter kan.

Ontbijtworkshop voor gezinscoaches en jeugdartsen sociaal wijkteam Blerick

, ,

Echtscheiding, dreigende uithuiszetting, schulden, psychische problemen.... in sommige gezinssituaties speelt erg veel. Hoe kun je in multi probleem situaties komen tot samenwerking met ouders? Daarover ging deze ontbijtworkshop, die we verzorgden vanuit de pilot JOGG Venlo.