Projectomschrijving

Stichting Federatie Brede School Gouda zet met het coördinatiepunt VVE al een paar jaar in op het verstevigen van partnerschap met ouders. De conferentie was gericht op verdiepen en borgen van samenwerking met ouders op het brede terrein van jeugd. Waarbij ontmoeting tussen de verschillende professionals heel belangrijk was.
In een inspirerende plenaire presentatie, maakten de aanwezigen kennis met de Levensweg. Daarna gingen zij in 3 rondes van 6 parallelle workshops met elkaar aan de slag. Er waren vele disciplines vertegenwoordigd: beleidsmakers van de gemeente, leerkrachten, schooldirecteuren, managers en pedagogisch medewerkers kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, welzijn, sport, bibliotheek, etc.

Thema’s workshops:

  • Jij op de weg: hoe en wanneer kom jij als professional in het leven van kind en ouder, hoe zorg je voor goed contact en gelijkwaardige samenwerking, hoe en wanneer scheiden jullie wegen zich weer. Wat gaat al goed, wat kun je nog meer doen?
  • Samen op weg: aan de hand van herkenbare casussen, hoe ziet de levensweg van dit kind en deze ouder eruit, wie lopen ermee, hoe ervaart de ouder dit, wat betekent dit voor het kind en wat kunnen we beter doen
  • Rondom de weg: wat hebben we nodig van beleidsmakers en managers om nog beter aan te kunnen sluiten op behoefte en mogelijkheden van de ouder als het gaat om de ontwikkeling van het kind.

In de plenaire ruimte stond een grote Levensweg wand, waar alle tips, inzichten en wensen uit de workshops op werden geplakt.

De opbrengst van de conferentie is vastgelegd in een verslag. Dit vormt de basis voor vervolgafspraken met gemeente en partners en begeleidingstrajecten voor teams van VVE-locaties. We verzorgden de conferentie vanuit Actief Ouderschap.

Fotoverslag Conferentie Gouda