Projectomschrijving

Vertegenwoordigers van ouders, het onderwijs, de kinderopvang, zorgverleners hebben samen met de gemeente Nijkerk 4 gespreksavonden georganiseerd in verschillende delen van de gemeente Nijkerk. De avonden werden begeleid door Actief Ouderschap in aansluiting op de visie op de Levensweg. De gesprekken met ouders en professionals hebben duidelijk gemaakt wat er al goed gaat als het gaat om (passend) onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding voor kinderen. En ook wat er nog beter kan.

 

Samen vertrekken in plaats van betrekken

De bedoeling van de avonden was om samen met ouders en professionals op weg te gaan naar een Nijkerk waar ieder kind zich prettig voelt en zijn talenten kan ontwikkelen. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

In totaal zijn 120 ouders en professionals met elkaar in gesprek gegaan over hoe wij samen de beste kansen voor onze kinderen kunnen creëren. Ze hebben wensen en verwachtingen naar elkaar uitgesproken en er is uitvoerig gesproken over alle mooie initiatieven die er al zijn in Nijkerk en de kansen die er nog liggen. Alle uitspraken van de deelnemers zijn genoteerd.

Mooie Nijkerkse initiatieven

Er zijn op de avonden veel mooie voorbeelden van diverse Nijkerkse initiatieven genoemd, die de stuurgroep gaat uitwerken en delen. Er is daarnaast ook veel gesproken over de welwillende en open houding van ouders en professionals ten opzichte van elkaar.

Niet alles gaat goed
Er is veel goed geregeld. Er zijn veel bevlogen professionals. Op hulpvragen over zorg, onderwijs en vrijetijdsbesteding wordt vaak goed gereageerd. Ondanks dat, is ook genoemd dat het in de praktijk toch ook vaak mis gaat. Structuren lijken soms leidend. Ontwikkeling en welbevinden van het kind zou leidend moeten zijn. Structuren, organisaties en professionals dienen daaraan en moeten flexibel zijn. Dat is nog niet altijd het geval.

Met elkaar leren van de voorbeelden
Er kwamen signalen van ouders en professionals uit de avonden, die we nader gaan onderzoeken. Wie zijn dan die kinderen die niet in de systemen passen, wat is er aan de hand, wat gaat er mis, wat is er nodig? Zit er een rode draad in of zijn het allemaal verschillende problemen? Wanneer gaat het juist goed en hoe komt dat dan? De uitkomsten gebruiken we om van te leren en zaken te verbeteren.

Elkaar kennen
Elkaar kennen is een sleutel tot succes, bleek op de verschillende avonden. Opvang, Onderwijs, Wijkteam, consultatiebureau, bibliotheek en gemeente komen tot goede samenwerking als men de mensen die daar werken kennen. Er kwamen prachtige voorbeelden naar voren waarbij professionals samen, en in samenspraak met de ouders, het verschil hebben gemaakt voor een kind. De stuurgroep realiseert zich dat het organiseren van gerichte ontmoetingen waarmee mensen elkaar beter leren kennen, essentieel is om Nijkerk een plek te laten zijn voor ieder kind.

De weg weten
Zowel ouders als professionals hebben aangegeven dat er zo veel initiatieven en instanties zijn dat je de weg kwijt raakt. Het is vaak een hele zoektocht om de juiste hulp te vinden. Hier kwam de vraag naar coördinatie en informatie naar boven en de suggestie om ook digitale middelen in te zetten. De stuurgroep zal dit thema in de komende tijd verder uitwerken. De eerste initiatieven zijn er al: De mensen van de wijkteams zijn actief in elke wijk contacten aan het leggen met andere professionals en ouders.

Sporten voor al onze kinderen
Een punt dat op alle avonden naar voren kwam was het sporten. Er is een prachtig aanbod aan sport voor kinderen in Nijkerk. Toch wordt aan sommige ouders, nadat hun kind  één of twee keer heeft “proefgedraaid” bij een vereniging, geadviseerd om het kind niet meer te brengen. Als er “iets met je kind is”, wordt het overal moeilijker. Op school en bij de opvang moet je als ouder veel in gesprek en bij de sport gaat het meestal mis. De stuurgroep gaat in gesprek om hier verbetering in aan te brengen.

Kunnen we het samen doen?
Deelnemers op de avonden waren bereid te luisteren en te leren van elkaar. Er werden diverse vragen gesteld over “hoe moeten we dat dan doen?” of “Hoe organiseren we dat?”. Men stond open voor onderlinge hulp, scholing en elkaar ondersteunen. De stuurgroep wil dit de komende tijd stimuleren.

En nu verder
De gesprekken hebben ons ervan bewust gemaakt dat er veel zaken zijn die we mogen koesteren in Nijkerk, alsmede veel werkpunten die in de komende tijd verder uitgewerkt en onderzocht moeten worden.