Kwalitatief en Actie-onderzoek:

De mensen en hun verhalen achter de cijfers

Iedere gemeente doet onderzoek naar de zorg voor jeugd en hoe ouders en jeugdigen die zorg ervaren. Wij helpen u die cijfers NIET ongebruikt in een la te laten verdwijnen. We verbinden de praktijk met beleid. Met kwalitatief onderzoek helpen we u de cijfers een gezicht te geven.
  • oplossingsrichtingen voor verbetering van afspraken en werkprocessen
  • concrete verbetering in uw ‘1 gezin 1 plan’ beleid
  • zicht op de oorzaken van wachttijden
  • oplossingen voor kinderen die tussen wal en schip vallen.

Met actie- onderzoek wordt in de praktijk met klanten en professionals niet alleen gezocht naar knelpunten maar juist naar oplossingen en mogelijkheden. Dee worden gebruikt om procedures en werkafspraken te verbeteren.

In overleg met u maken wij een aanpak voor kwalitatief of actie- onderzoek, dat antwoord geeft op uw vragen.

Neem contact op