Over de Levensweg

Gemeenten, instellingen en professionals doen er alles aan om kinderen zich goed te laten ontwikkelen.  Maar wat we vaak vergeten is dat ouders de belangrijkste factor zijn in de ontwikkeling van een kind. Dus wat we ook voor kinderen doen, ouders horen erbij! In beleid en praktijk!

Als het allemaal niet vanzelf gaat, ervaren ouders veel stress. Stress is er de belangrijkste oorzaak van, dat ouders niet altijd doen wat het beste is voor hun kind. Onbedoeld voegen we als gemeente, instellingen en professionals vaak stress toe bij ouders, terwijl we kinderen willen helpen. Ouders ervaren dat de aangeboden hulp niet aansluit op hun behoefte en mogelijkheden als het gaat om hun kind.

Professionals komen en gaan. De ouder is de continue factor en loopt steeds mee op de levensweg van het kind. Samenwerking met ouders, is daarom onlosmakelijk onderdeel van alle beleid rond jeugd en het dagelijks werk van iedere professional. Wij helpen gemeenten, instellingen en professionals op het brede terrein van jeugd om die samenwerking te realiseren of te verbeteren. Dit doen we vanuit onze jarenlange ervaring in samenwerking met ouders op het brede terrein van jeugd in het hele land. De Levensweg is voortgekomen uit de samenwerking van Mirjam, Claartje en David in Actief Ouderschap.

Het filmpje op de Homepage visualiseert de visie op de Levensweg.

Op de pagina ‘Wij helpen u‘ leest u voorbeelden van hoe wij u helpen samenwerking met ouders rondom het kind te realiseren.

Bij ‘Portfolio‘ vindt u praktijkvoorbeelden van anderen die u voorgingen.