Beleidsontwikkeling en projectcoƶrdinatie

Partnerschap met ouders

Wilt u in uw gemeente, binnen uw beleidsterrein of instelling planmatig aan de slag om partnerschap met ouders te verstevigen? Wij helpen u te komen tot een gedragen visie en beleid en de vertaling daarvan naar werkprocessen en een uitvoeringsprogramma.


Neem contact op